Image by rawpixel.com on Freepik

Posesia

Lucia Mânzat

Am prezentat în numărul anterior, modalitatea de înscriere a unei construcții în cartea funciară. Dar ce facem, cum procedăm dacă avem imobile neînscrise în cartea funciară și nu avem acte de proprietate? În acest context, Legea  cadastrastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 cu modificările și completările ulterioare vine în ajutorul nostru și Conform Art. 41 alin 8 legea spune:

„Art. 41, alin. 8- În cadrul înregistrării sporadice, persoana interesată poate solicita posesia în cartea funciară în următoarele cazuri:

  1. Pentru imobilele neînscrise în cartea funcuară, în lipsa actelor de proprietate asupra acestora;
  2. Pentru imobilele înscrise în cărțile funciare din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului –Lege nr. 115/1993, în care nu s-au efectuat înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată cu modificările ulterioare;
  3. Pentru imobilele cu privire la care s-au emis titluri de proprietate, situate în zonele foste cooperativizate și înscrise în cartea funciară la cerere ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică;
  4. Pentru imobilele situate în zonele necooperativizate cu privire la care a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate al unității administrativ-teritoriale, ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în condițiile art. 13 alin (15);
  5. Pentru imobile cu privire la care a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate al unității administrativ-teritoariale, în cadrul procedurii de expropriere în condițiile art.41(1). ”

În următorul număr voi prezenta documentele în baza cărora se notează posesia în cartea funciară pentru cazurile prevăzute la alineatul (8).

Image by rawpixel.com on Freepik

One Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *