Înscrierea unei case în Cartea Funciară

Lucia Mânzat

Dragi cititori,

Am văzut care este procedura de primă înscriere a unui imobil teren în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară.Vrem să aducem modificări casei în care locuim și bineînțeles avem nevoie de un extras de carte funciară. Solicităm extrasul de la cartea funciară și constatăm că, de fapt, casa nu este înscrisă în cartea funciară. Ce trebuie să facem? Procedura este oarecum asemănătoare cu cea de primă înscriere a unui imobil teren în cartea funciară. Apelăm din nou la o persoană fizică autorizată, care se va prezenta la adresa imobilului, va fi nevoit să facă măsurătorile cadastrale care se impun pentru înscrierea construcției, iar noi va trebui să îi punem la dispoziție documentele care le deținem cu privire la construcție. De menționat faptul că aceasta ar fi putut fi construită/edificată cu autorizație de construire sau fără autorizație de construire.

Conform articolului 89 din Ordinul directorului general al Agenției Naționale de cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară  „Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se înscrie în cartea funciară în condițiile art. 37 alin (1)-(2) din Legea 7/1996, art. 37 alin.(6) din Legea 50/1991, după cum urmează:

  1. Construcțiile edificate ulterior datei de 1 august 2001 se vor înscrie în baza certificatului de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a documentației cadastrale;
  2. Construcțiile edificate ulterior datei de 1 august 2001 pentru care execuția lucrărilor s-a realizat fără autorizație de construire, iar împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31 din Legea 50/1991 nu mai permite aplicarea sancțiunilor se vor înscrie în baza certificatului de atestare/adeverinței privind edificare construcției care va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale;
  3. Construcțiile edificate anterior datei de 1 august 2001 se vor înscrie fie în baza autorizației de construire, fie, în lipsa autorizației, în baza certificatului de atestare fiscală care cuprinde suprafața reală a construcției și a terenului aferent, emis de autoritatea administrației publice locale în a cărei rază se află situată construcția, precum și a documentației cadastrale.”
Image by pch.vector on Freepik

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *